Personvern

Ditec International AB (556958-4054), heretter ”DITEC”, utvikler, produserer og markedsfører produkter for beskyttelse av billakk og lignende formål under merket Ditec,
som via et franchiseoppsett er lisensiert til Ditecsenter rundt om i verden.
Når du kjøper eller bestiller tjenester av DITEC, må DITEC behandle opplysninger om ditt navn og din kontaktinformasjon for å kontakte deg som følge av tjenesten du kjøpte eller bestilte, så vel som i det som er nødvendig for å utføre tjenesten, samt å kunne ta betalt for tjenesten.

Ditec forbeholder seg også retten, etter en interesseavveiing, til å bruke ditt navn og din kontaktinformasjon for direkte markedsføringsformål opp til maksimalt ett år fra ditt siste kjøp fra DITEC. Deretter blir dine personopplysninger bare lagret i den grad det er nødvendig for DITEC å forsvare seg mot reklamasjonskrav, så vel som rent regnskapsmessig og ellers som loven tilsier.

Om du ikke har gitt ditt samtykke, kommer dine personopplysinger ikke til å bli brukt til noe annet formål enn det som er nevnt ovenfor, og de kommer ikke til å bli delt til en tredjepart. Du har alltid rett til å kreve tilgang til, samt rettelser eller til å slette, informasjon som Ditec lagrer eller på andre måter behandler som berører deg som person.  Du kan også kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, og har mulighet til å motsette deg eventuell behandling, samt rett til dataportabilitet. Om du anser at Ditec har handlet i strid med Datatilsynet, har du rett til å klage til Datatilsynet. For å kunne behandle dine personopplysninger til andre formål en det som er beskrevet i første del, behøver Ditec i samordning med Datatilsynet å innhente ditt samtykke. Samtykke blir gitt gjennom å krysse i ruten om samtykke nedenfor. Du er ikke tvunget til å gi ditt samtykke til Ditec, og samtykket påvirker ikke dine muligheter for å inngå avtale med Ditec om kjøp av en tjeneste. Den som gir samtykker har alltid rett til å trekke samtykket tilbake. Samtykket trekker du enklest ved å kontakte Ditec per e-post på adressen nedenfor. Angi hvilket samtykke du vil trekke tilbake i din e-postmelding. Tilbakekalling av samtykke vil bare påvirke behandlingen av dine personlige data som skjer etter tilbakekallingen. Ditec innhenter for øyeblikket samtykke til to forskjellige formål. De ulike formålene vedrører ulike kategorier av personopplysninger.

Samtykke til direkte markedsføring og å motta informasjon om fremtidige tilbud og nyheter, gjelder bare navn og kontaktinformasjon. Dataene blir behandlet i en periode på fem år etter ditt siste kjøp av tjeneste hos DITEC. Hvis samtykke ikke er gitt vil du ikke automatisk motta slik informasjon, men vil selv måtte holde deg oppdatert om fremtidige tilbud og nyheter fra DITEC.
Da denne informasjonen er adressert til den personopplysningene omfatter, er det viktig at denne informasjonen tas som en del av den som personopplysningene omhandler. DITEC godtar ikke at DITEC blir gitt personopplysninger av noen andre enn den personopplysningene omfatter, uten deres samtykke. Ved å klikke at du har lest og har tilgang til denne informasjonen, godtar du også at du enten er personen som omfatter personopplysningene, eller at du har fått juridisk bindende samtykke fra personen til å sende dataene til DITEC for den behandlingen som er referert.

Personvernansvarlig for opplysningene er:
DITEC International AB, 556958-4054
Cypressvägen 29
213 63 Malmö
Mail: gdpr@ditec.eu
Web: www.ditec.eu