Reparasjon av steinsprut

Steinsprut i ruten bør repareres så fort som mulig for at ruten ikke skal sprekke, eller at fukt skal komne inn i skaden. Har du kasko eller delkasko, betaler du bare en egenandel for skaden.

Det som er mest synlig ved steinsprut er luften som trenger ned i laminatet mellom de to glassene som vindusruten består av.  Steinspruten blir reparert ved at dette området blir fylt med et spesiallim med samme brytningsindeks som vindusruten. Området vil så bli herdet med UV-lys, slik at reparasjonen knapt viser. Det eneste som viser er overflaten ved selve inngangshullet. Reparasjonen tar ofte ikke mer enn en time.