Lakkorrigering

Av og til oppstår det skader i bilens lakk som du ikke klarer å polere bort. Den skadde delen må da lakkeres om. Vi forsøker å minimere omlakkeringen, for å beholde bilens originallakk så langt det går.

Etter at vi har sett skaden, kan vi gi eksakt pris på reparasjonen. I blant må man legge til en meryta for å minske risikoen for fargeforskjell. Vi forsøker å ha korte ventetider, og du får som oftest bilen tilbake dagen etter at du leverte den inn.

Har du fått en mindre bulk på bilen, klarer vi som oftest å rette den opp uten omlakkering. Les mer her